Print Thứ Năm, 09/01/2020 16:54 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/01/2020 về việc thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020.

Thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Tổng cục Hải quan bổ sung thêm phương thức thu nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống và sẵn sàng kết nối với Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Từ ngày 06/01/2020, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có thể nộp phí thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.

Trường hợp phát sinh thêm Ngân hàng thương mại sẵn sàng kết nối để thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ thông báo để các doanh nghiệp được biết và triển khai.

Về trình tự các bước thực hiện nộp phí (24/7) thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan như sau:

trình tự các bước thực hiện nộp phí (24/7) thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thực hiện thu phí qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan từ ngày 06/01/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác