Print Thứ Hai, 15/06/2020 12:52 Gốc

Thực hiện Công văn số 1372/ATTP-NĐTP ngày 11/6/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc xử lý sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi của Công ty TNHH Phúc Hà; căn cứ tình hình thực tế Công ty TNHH Phúc Hà sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chưa có bản tự công bố sản phẩm; Chi Cục An toàn thực phẩm – Sở Y tế đã ra Quyết định số 57/QĐ-ATTP ngày 12/6/2020 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thông tin rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân, về việc thu hồi sản phẩm, không sử dụng sản phẩm trên, đồng thời báo cho cơ quan quản lý trong trường hợp phát hiện sản phẩm lưu hành thị trường.

Quyết định số 57/QĐ-ATTP ngày 12/6/2020 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác