Print Thứ Năm, 14/01/2021 09:45 Gốc

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo năm 2019 (gọi chung là Hội đồng) thông báo thời gian hướng dẫn cách thức làm bài thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế cụ thể như sau:

– Thời gian: 01 ngày, ngày 15/01/2021 (thứ sáu).

+ Sáng từ 8 giờ: hướng dẫn làm bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chiều từ 14 giờ: hướng dẫn làm bài thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và môn tin học.

– Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, số 33 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng.

(Lưu ý: Thí sinh có mặt từ 7 giờ 30 phút để ổn định công tác tổ chức và đóng phí dự thi).

Để thí sinh thực hiện đúng quy định kỳ thi, Hội đồng thông báo Nội quy (trích) kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo các nội dung trên đến các thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thuộc cơ quan, đơn vị biết.

Thông báo này và mọi thông tin liên quan đến kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 04/TB-HĐTTH.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thời gian tổ chức hướng dẫn cách thức làm bài thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành y tế năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác