Print Thứ Năm, 03/03/2022 19:00 Gốc

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế.

4. Thời gian nộp hồ sơ tham dự sơ loại: Từ ngày 08/3/2022 đến trước 17 giờ 30 phút ngày 17/3/2022 (trong giờ hành chính). Các đơn vị dự thi đã đủ điều kiện tham gia lần 1, nếu muốn tiếp tục tham dự thi tuyển chỉ cần gửi Đơn đăng ký dự thi và hồ sơ điều chỉnh bổ sung (nếu có).

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, số 14 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Tài liệu đính kèm:

. Quyết định thành lập hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Nguyễn Trãi

. Quyết định về việc điều chỉnh thành viên hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu Nguyễn Trãi.

. Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng

. Phê duyệt điều chỉnh Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Nguyễn Trãi

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi, thành phố Hải Phòng (lần 2)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác