Print Thứ Sáu, 11/11/2022 15:45 Gốc

Nhằm lựa chọn được mẫu phác thảo và phương án kiến trúc để xây dựng các tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức thi tuyển mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

I. Địa điểm xây dựng: Vườn hoa Tố Hữu (Tượng đài Tố Hữu), vườn hoa Kim Đồng (Tượng đài Kim Đồng), vườn hoa Nguyễn Du (Tượng đài Nguyễn Du), vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tượng đài Nguyễn Bỉnh Khiêm), vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi (Tượng đài Nguyễn Văn Trỗi), vườn hoa Tam Kỳ (Tượng đài Bùi Viện), vườn hoa Nguyễn Trãi (Tượng đài Nguyễn Trãi), công viên cây xanh 53 Lạch Tray (Tượng đài Phạm Ngọc Đa), vườn hoa Lê Chân (Cụm phù điêu lịch sử An Biên Trang), vườn hoa Cung VHLĐHN Việt Tiệp (Biểu tượng Hòa bình-Hữu nghị), công viên Nam Cầu Bính (Biểu tượng Kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không).

II. Đối tượng dự thi: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật và điêu khắc trừ thành viên: Ban Tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Kiến trúc, Tổ Cố vấn lịch sử, Tổ Thư ký các Hội đồng và Tổ giúp việc Ban Tổ chức.

III. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ dự thi

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày Thông báo tổ chức thi tuyển đến hết ngày 01/02/2023. Thể lệ thi tuyển được đăng tải trên Báo Hải Phòng (http://www.baohaiphong.com.vn); Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (https://haiphong.gov.vn/); Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng (http://sovhttdl.haiphong.gov.vn/); Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân) (http://anhp.vn/); Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng (https://thhp.vn/).

Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về địa chỉ:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại: 0225.3842662/0982070769. Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com

IV. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

Theo Thể lệ và quy định tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật và Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

V. Hình thức xét chọn:

. Các Hội đồng tổ chức xét chọn qua 02 vòng: Vòng Sơ khảo và Chung khảo. Các Hội đồng tổ chức chấm chọn báo cáo kết quả về Ban Tổ chức và thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét quyết định.

VI. Thông báo kết quả thi tuyển:

. Kết quả chấm chọn các vòng được thông báo công khai. Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải hoặc người được tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền. Tác phẩm đạt giải cao nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo, trình thành phố xem xét lựa chọn làm Mẫu phác thảo để triển khai xây dựng.

VII. Cơ cấu giải thưởng:

. Mỗi hồ sơ dự thi hợp lệ được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí ở mức 10.000.000 đồng (mười mươi triệu đồng chẵn)/hồ sơ.

Các Hội đồng chấm chọn theo 02 vòng cho mỗi mẫu phác thảo và phương án kiến trúc và dự kiến xếp hạng Nhất, Nhì, Ba với giá trị:

+ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Nhất,

+ 25.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Nhì,

+ 20.000.000 (mười lăm triệu đồng)/ tác phẩm đạt giải Ba.

Mỗi tác phẩm lọt vào vòng 2 được hỗ trợ kinh phí 12.000.000 (mười hai triệu đồng) để thể hiện mẫu phác thảo bước 2.

Sở Văn hóa và Thể thao rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, các họa sỹ, các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ quan báo chí.

(Thể lệ thi tuyển được đăng tải trên Báo Hải Phòng (http://www.baohaiphong.com.vn); Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng ((http://sovhttdl.haiphong.gov.vn/ ); Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (https://haiphong.gov.vn/ ); Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng (https://thhp.vn/); Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân) ((http://anhp.vn/ )).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Thi tuyển mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng danh nhân, công trình điêu khắc đặt tại các vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác