Print Thứ Hai, 28/12/2020 18:00 Gốc

Ngày 3/2/2020, UBND thành phố có Công văn số 601/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 là ngày 29/12/2020 (Thứ Ba), thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 phút.

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020, từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/12/2020 (Thứ Ba) sang 14 giờ 00 phút, ngày 29/12/2020 (Thứ Ba), tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố (số 15 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác