Print Thứ Hai, 09/09/2019 15:38

UBND thành phố thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, cụ thể như sau:

Do chương trình công tác đột xuất của lãnh đạo thành phố, UBND thành phố quyết định thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 9/2019, từ 8h00 ngày 10/9/2019 sang 8h00 ngày 11/9/2019.

UBND thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác