Print Thứ Hai, 16/03/2020 08:47 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-CT ngày 04/3/2020 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc di chuyển cơ quan Cục Thuế đến trụ sở làm việc mới tại Tổ dân cư số 22, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, để tạo điều kiện thuận lợi trong liên hệ công tác.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng trân trọng báo cáo và thông báo về việc chuyển địa điểm trụ sở làm việc mới, cụ thể như sau:

Trụ sở mới của Cục Thuế thành phố Hải Phòng, tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Địa điểm trụ sở cũ: Số 6 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Địa điểm trụ sở mới: Tổ dân cư số 22, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. (Đại lộ Đông Tây – Hải Phòng – trục đường World Bank, chân cầu Niệm 2).

Thời gian thay đổi: Bắt đầu từ ngày 16/3/2020.

Số điện thoại giao dịch, số điện thoại đường dây nóng, số Fax, địa chỉ email, trang tin điện tử và các thông tin khác không thay đổi.

Cục Thuế thành phố Hải Phòng trân trọng thông báo.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của Cục Thuế thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác