Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:39

Ngày 22-1, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng ra Thông báo số 20 về việc sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô tại một số bến xe trong khu vực nội đô để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 10542/BGTVT-VT ngày 18-9-2017; của UBND TP tại Văn bản số 4602/UBND-GT ngày 21-7-2017 và Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18-1-2018 về việc phê duyệt phương án sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô tại một số bến xe trong khu vực nội đô để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố như sau:

Thực hiện điều chỉnh hành trình một số tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa, Lạc Long về Bến xe Thượng Lý (chỉ thay đổi hành trình và bến xe tại đầu Hải Phòng, không thay đổi hành trình chính trên tuyến và các đơn vị vẫn được hoạt động trên tuyến theo giấy phép đã được cấp). Cụ thể:

Tại Bến xe Cầu Rào, Niệm Nghĩa: điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định đi các tỉnh phía Nam tính từ tỉnh Nghệ An đến thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đi tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên về Bến xe Thượng Lý.

Tại Bến xe Lạc Long: điều chuyển tuyến vận tải khách từ Bến xe Lạc Long đi các bến xe thuộc tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn về Bến xe Thượng Lý.

Thời gian thực hiện từ ngày 21-2-2018 đến ngày 31-3-2018.


Sẽ điều chuyển một số tuyến xe khách về Bến xe Thượng Lý

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-SGTVT ngày 19-1-2018 về việc công bố điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đồng thời đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng để triển khai thực hiện phương án sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải khách cố định tại một số bến xe trong khu vực nội đô thành phố theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18-1-2018 của UBND TP Hải Phòng.

Phối hợp thông báo cho các doanh nghiệp vận tải có phương tiện thuộc diện điều chuyển hoạt động về Bến xe Thượng Lý được biết, thực hiện. Đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp vận tải hoàn tất thủ tục hồ sơ cần thiết để điều chuyển hoạt động về Bến xe Thượng Lý theo đúng thời gian quy định, tạo điều kiện tối đã cho doanh nghiệp vận tải trong quá trình sắp xếp điều chuyển tuyến.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp vận tải, các đơn vị khai thác bến xe khách có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18-1-2018 của UBND TP Hải Phòng. Chủ động xây dựng phương án kinh doanh vận tải cho phù hợp; lập thủ tục hồ sơ đăng ký về hoạt động kinh doanh vận tải tại Bến xe Thượng Lý gửi Sở Giao thông vận tải (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) để được giải quyết theo quy định…

Báo An ninh Hải Phòng ngày 29/01/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo sắp xếp, điều chuyển tuyến ô tô khách tại một số bến xe của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác