Print Thứ Năm, 22/12/2022 20:10 Gốc

Chiều ngày 21/12/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố tổ chức Phiên họp thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

1. Phiên họp đã thảo luận, đánh giá tình hình và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố trong năm 2022, nhất là từ sau Phiên họp thứ nhất ngày 10/8/2022 của Ban Chỉ đạo. Trong thời gian qua các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì họp cùng đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực và một số đồng chí Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan nghe báo cáo và cho ý kiến về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc mà các Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là: Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 534-CV/TU ngày 21/4/2022 về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương, Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất…

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố đã khẩn trương ban hành Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, Chương trình công tác những tháng cuối năm 2022, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, chế độ thông tin báo cáo, Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư gửi đến Ban Chỉ đạo, Hướng dẫn xác định những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Việc rà soát, phát hiện, khắc phục các sai phạm xảy ra ở cơ sở theo quy định được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện, bảo đảm ổn định tình hình các đơn vị, địa phương, không để diễn biến phức tạp.

Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo cũng thảo luận và thống nhất cần đẩy mạnh công tác thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tăng cường chỉ đạo , giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc, vụ án đã được Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo chỉ đạo

2. Ban Chỉ đạo đã nghe Đảng ủy Công an thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý được tập trung thực hiện. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 07 vụ án, vụ việc.

Bên cạnh đó, đã tập trung xử lý một số vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn, điển hình là Tòa án nhân dân quận Lê Chân đã xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền) 42 tháng tù và bị cáo Nguyễn Thị Huế (nguyên thủ quỹ Trường THCS Ngô Quyền) 18 tháng tù.

3. Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 04 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tập trung theo dõi, chỉ đạo xử lý:

(1) Vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại thôn Ly Câu, Du Viên xã Tân Viên huyện An Lão.

(2) Vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An.

(3) Vụ việc thu hồi tài sản trong vụ án Lê Thị Hiền phạm tội tham ô tài sản.

(4) Vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quản lý tài chính, có nguy cơ thất thoát phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng.

4. Kết luận Phiên họp, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tạo môi trường tích cực để phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2023, Ban Chỉ đạo cần:

. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

. Lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, thể chế hoá đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

. Tập trung rà soát các sơ hở, hạn chế yếu kém trong công tác quản lý các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, thuế…

. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

. Kiểm tra rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội; kiểm tra việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý theo quy định.

. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân trong công tác giám sát phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

5. Cũng tại Phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản của một số vụ án, vụ việc, trong đó: Đối với các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản do các cơ quan điều tra thuộc Công an thành phố ban hành: Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định, yêu cầu, khẩn trương chủ trì họp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Sở Tư pháp và người giám định, tổ chức định giá để thống nhất nội dung trưng cầu giám định, yêu cầu định giá, hồ sơ tài liệu cần thiết gửi kèm và người giám định, tổ chức định giá có chức năng phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá hoặc trưng cầu, yêu cầu lại người giám định, tổ chức định giá có chức năng phù hợp nhằm khẩn trương giải quyết các vụ án, vụ việc./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác