Print Thứ Bảy, 20/02/2021 10:11 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố vừa có Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 19/02/2021 về phân công nhiệm vụ và lịch trực, nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

Thời gian nhận hồ sơ

– Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

– Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

– Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

– Hồ sơ ứng cử của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội được nộp cho Ủy ban bầu cử thành phố (02 bộ hồ sơ).

– Hồ sơ ứng cử của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được nộp cho Ủy ban bầu cử thành phố (01 bộ hồ sơ).

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố). Địa chỉ: Trụ sở Sở Nội vụ (Số 12 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

Phân công lịch trực, nhận hồ sơ

Ủy ban bầu cử thành phố phân công các đồng chí thành viên Tổ công tác nghiệp vụ tổng hợp trực, nhận hồ sơ. Lịch trực nhận hồ sơ tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 19/02/2021.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 04- TB-UBBC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo phân công nhiệm vụ và lịch trực, nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác