Print Thứ Ba, 17/05/2022 11:10 Gốc

Sở Giao thông Vận tải đã có Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 15: Ngã 5 Cát Bi → Ngã 3 Sở Dầu và ngược lại, kể từ ngày 16/5/2022.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng tại Văn bản số 48/HA-CV ngày 12/5/2022 về việc ngừng hoạt động tuyến xe buýt Ngã 5 Cát Bi đi Ngã 3 Sở Dầu và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo như sau:

1. Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 15: Ngã 5 Cát Bi → Ngã 3 Sở Dầu và ngược lại:

. Số hiệu tuyến: 15.

. Điểm đầu tuyến: Ngã 5 Cát Bi, quận Ngô Quyền.

. Điểm cuối tuyến: Ngã 3 Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

. Hành trình chạy xe: Ngã 5 Cát Bi → đường Đà Nẵng → đường Điện Biên Phủ → cầu Lạc Long → cầu Xi măng → Ngã 3 cầu Bính → đường Hà Nội → Ngã 3 Sở Dầu và ngược lại.

. Số lượt xe ngừng khai thác: 33 lượt/ngày.

. Số phương tiện ngừng khai thác: 05 xe.

. Thời gian ngừng hoạt động của tuyến kể từ ngày 16/5/2022.

2. Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian ngừng hoạt động của tuyến xe buýt số 15 để hành khách được biết.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo để Công ty TNHH Vận tải Bus Hải Phòng thực hiện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt số 15
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác