Print Thứ Tư, 29/03/2023 09:00 Gốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng trân trọng mời các Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh với các thông tin như sau:

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

1.1 Tên dự án: Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh.

1.2 Mục tiêu đầu tư của Dự án: Hình thành một khu ở tập trung với các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hấp dẫn, thu hút nhiều người đến sinh sống, góp phần tạo tiền đề để quận Lê Chân trở thành đô thị năng động, đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Từng bước góp phần chỉnh trang đô thị quận, tránh lãng phí tài nguyên đất. Thu hút nhà đầu tư, nộp thuế vào ngân sách của địa phương, ngân sách nhà nước theo quy định chung tạo nên nguồn lực mới để phát triển khu vực.

1.3 Quy mô đầu tư của Dự án:

. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 4.687,62m².

. Quy mô xây dựng: Theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND quận Lê Chân phê duyệt tại Quyết định 2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2022, cụ thể:

+ Xây dựng 41 căn nhà ở thương mại dạng liên kế (xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài căn hộ); tổng diện tích sử dụng khoảng 3.133,93m²; tầng cao tối đa là 04 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 12.535,72m²; chiều cao công trình khoảng không quá 18m tính cả tum thang máy.

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

. Quy mô dân số khoảng: 164 người

. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: 41 căn nhà ở liền kề.

. Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Dự án không phải dành quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định.

. Sơ bộ phương án đầu tư xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án: Nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng các công trình hạ tầng theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án và có trách nhiệm bàn giao cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

1.4 Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (m1): Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: 125.272.737.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

1.5 Sơ bộ chi phí bồi thường, hoàn trả tài sản công, hỗ trợ, tái định cư dự kiến (m2): Chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng: 19.700.000.000 đồng (Mười chín tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

. Chi phí bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại: 1.000.000.000 đồng;

. Chi phí bồi thường vật kiến trúc: 17.700.000.000 đồng;

. Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất: 1.000.000.000 đồng.

Tổng vốn đầu tư (vốn đầu tư = m1 + m2): 144.972.737.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

1.6 Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của Dự án: Nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy hoạch, các quy định về đất đai, xây dựng và các quy định có liên quan.

1.7 Thời hạn hoạt động của Dự án: 05 năm, kể từ ngày Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất.

1.8 Tiến độ thực hiện Dự án:

. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ xây dựng cơ bản của dự án.

. Tiến độ xây dựng cơ bản (xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây thô hoàn thiện mặt ngoài): 24 tháng.

1.9 Địa điểm thực hiện dự án: số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

1.10 Diện tích khu đất: 4.687,62m².

1.11 Các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt:

. Đất ở là 3.133,93m²;

. Đất cây xanh là 184,5m²;

. Đất giao thông là 1.369,19m².

1.12 Hiện trạng khu đất: Khu đất tại số 444 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân do Công ty Cổ phần da giầy và phát triển Hải Phòng đang quản lý sử dụng với mục đích sử dụng: Xây dựng văn phòng làm việc; tuy nhiên hiện nay Công ty chưa thực hiện xây dựng công trình văn phòng làm việc tại khu đất này.

2. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: Ngày 24/4/2023.

3. Thông tin liên hệ:

. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

. Địa chỉ: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

. Số điện thoai: 0225.3842614.

. Số fax: 0225.3842021.

4. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để cấp chứng thư số và nộp Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo mời Nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác