Print Thứ Hai, 22/08/2022 10:30 Gốc

I. Thời gian phà hoạt động trong ngày

. Đầu bến Gót: Từ 5h30’ đến 18h30’ (chuyến đầu khởi hành lúc 5h30’, chuyến cuối kết thúc lúc 18h30’).

. Đầu bến Cái Viềng: Từ 5h00’ đến 18h00’ (chuyến đầu khởi hành lúc 5h00’, chuyến cuối kết thúc lúc 18h00’).

II. Giờ phà khởi hành trong ngày

Thông báo lịch trình và giờ hoạt động tại bến phà Gót từ ngày 25/8/2022.

Ghi chú: Những ngày đông khách bến phà chủ động bố trí tăng thêm số chuyến trong lịch chạy phà để phục vụ hành khách.

III. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8/2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo lịch trình và giờ hoạt động tại bến phà Gót từ ngày 25/8/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác