Print Thứ Hai, 12/12/2022 16:00 Gốc

Ngày 10/12/2022, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 đã tổ chức họp xét xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân’’, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 đối với 20 hồ sơ, trong đó có 09 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và 11 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 như sau:

I. Nghệ nhân Nhân dân:

1. Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”:

2. Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”:

II. Nghệ nhân Ưu tú:

1. Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”:

2. Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”:

Các ý kiến đóng góp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 12/12/2022 (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Sở Công thương (Cơ quan thường trực), số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” nghề thủ công mỹ nghệ năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác