Print Thứ Tư, 28/04/2021 21:43 Gốc

UBND thành phố vừa thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức và quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng tại 2 Văn bản:

Thông báo số 149/TB-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành phố về kết quả kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao 2020 tại thành phố Hải Phòng

Xem chi tiết tại Văn bản đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức và Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác