Print Thứ Bảy, 15/07/2023 17:55 Gốc

Ngày 14/7/2023, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng và phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

1. Từ sau Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được kết quả tích cực.

Đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, đặc biệt đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, dành thời gian làm việc, đánh giá, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị, địa phương như: Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc; chuẩn bị làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố…

Thường trực Ban Chỉ đạo đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng tập trung xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và những vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo trong đó đã có thêm 03 vụ án, vụ việc cơ bản được giải quyết xong; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố thêm 02 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại Công ty Đấu giá hợp danh Khánh An.

2. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1). Tập trung chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chú trọng xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(2). Tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá kịp thời, đầy đủ các chủ trương, giải pháp, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

(3). Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật. Kịp thời kiểm tra, phát hiện, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định có nhiều sơ hở, bất cập hoặc cài cắm lợi ích cục bộ, “lợi ích nhóm” để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, Nhân dân.

(4). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác giám định, định giá tài sản.

(5). Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Hội đồng Nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội. Chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm, làm việc cầm chừng trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(6). Tập trung kiểm tra giám sát và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

(7). Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người tố cáo, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường rà soát phát hiện các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, chủ động xử lý theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, không để phát sinh vụ việc mới. Trường hợp phát hiện các vụ việc tham nhũng, tiêu cực mới phát sinh cần chỉ đạo xử lý ngay và nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác