Print Thứ Ba, 25/06/2024 14:55 Gốc

Ngày 25/6/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ làm việc về nội dung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn.

Cùng dự có lãnh đạo Sở, địa phương, đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND thành phố, UBND huyện Vĩnh Bảo; Công ty Cổ phần Tasco, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Công ty Cổ phần giám định Vina Pacific.

Sau khi nghe Văn phòng UBND thành phố báo cáo tổng hợp quá trình giải quyết kiến nghị của các hộ dân, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ thống nhất kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn đã được các Sở, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tập trung giải quyết; phê duyệt, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ để chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ (theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo còn 55 hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ), nguyên nhân, do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng không bố trí được nguồn chi trả; dẫn đến công dân kiến nghị kéo dài, gây mất đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng chưa quyết liệt, chủ động trong việc bố trí nguồn tiền để chi trả cho các hộ dân. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị nêu trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, có phương án cụ thể để chi trả tiền cho các hộ dân. Cụ thể:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng: Khẩn trương làm việc với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội để bố trí nguồn tiền chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn (trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo), hoàn thành trước ngày 5/7/2024.

Khi bố trí được nguồn tiền, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Bảo chi trả cho các hộ dân nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân và các bên liên quan, hoàn thành việc chi trả tiền trong tháng 7/2024.

Tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng để hoàn thiện hồ sơ, phục vụ việc bồi thường hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2024.

Trường hợp, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng không kịp thời bố trí nguồn tiền chi trả cho các hộ dân, để tái diễn kiến nghị, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do việc chậm giải quyết của mình.

2. Giao UBND huyện Vĩnh Bảo: Sau khi Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng bố trí được nguồn tiền, phối hợp với Công ty làm việc trực tiếp với các hộ dân để công khai, minh bạch việc chi trả tiền hỗ trợ đúng quy định.

3. Giao Văn phòng UBND thành phố đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên./.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 272/TB-VP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác