Print Thứ Ba, 25/06/2024 15:00 Gốc

Ngày 25/6/2024, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lý, địa chỉ: số 11 Lô 47 Đoàn Kết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Cùng dự có lãnh đạo Sở, địa phương, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hoa Động.

Sau khi nghe UBND huyện Thủy Nguyên báo cáo quá trình giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lý, ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Thủy Nguyên:

Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, khẩn trương thực hiện các trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trực tiếp làm việc, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định.

Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 7/2024.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ về giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Lý (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác