Print Thứ Tư, 25/03/2020 09:20 Gốc

Ngày 20/3/2020, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hồng Bàng, Dương Kinh, Thủy Nguyên, Cát Hải.

Sau cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra thông báo kết luận số 149/TB-UBND ngày 24/3/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác