Print Thứ Năm, 21/09/2023 19:40 Gốc

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai), phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền.

Cùng dự có Lãnh đạo: Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, Cục Thuế thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và Trưởng Công an quận Ngô Quyền.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, Trưởng Công an quận Ngô Quyền báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao UBND quận Ngô Quyền và các ngành: Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, Cục Thuế thành phố đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất đối với một số tổ chức và hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án trên. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Ngô Quyền: Đôn đốc Công ty TNHH Châu Giang thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại các Thông báo số 309/TB-UBND ngày 22/8/2023 và số 262/TB-VP ngày 05/9/2023; Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình, cá nhân còn lại; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9/2023.

Toàn cảnh Tổng Kho 3 Lạc Viên.

Về cưỡng chế thu hồi đất đối với 01 tổ chức và 01 hộ gia đình để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền tại Văn bản số 576/BC-UBND ngày 21/9/2023 và Công an quận Ngô Quyền tại Văn bản số 614/KH-CANQ ngày 21/7/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố thống nhất phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 01 tổ chức (Công ty TNHH Quang Trung) và 01 hộ gia đình (hộ ông Lê Minh đang quản lý sử dụng) theo báo cáo, đề xuất của UBND quận Ngô Quyền và Công an quận Ngô Quyền tại các văn bản trên. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các tổ chức, hộ gia đình trước khi tổ chức cưỡng chế theo quy định; Di chuyển người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong quá trình thực hiện; bố trí nơi ở tạm cho các công dân trong quá trình thực hiện cưỡng chế; Thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản của các tổ chức và nhân dân trong thời gian thực hiện cưỡng chế; Giao Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cưỡng chế; Giao đồng chí Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ngô Quyền trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân về công tác chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác