Print Thứ Hai, 18/03/2019 21:51

Từ ngày 10/4/2019 điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận

Xem toàn văn Thông báo tại đây => 113/TB-UBND ngày 18/3/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về việc điều chỉnh phân làn, phân luồng đường Cầu Đất và các tuyến đường lân cận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác