Print Thứ Bảy, 08/02/2020 17:10 Gốc

Sáng 8/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng họp về công tác tiếp nhận người có nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp về Khu cách ly y tế tập trung của thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Sau khi nghe các Sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và các đơn vị đã tập trung cao, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phục vụ người cách ly tại Khu cách ly y tế tập trung của thành phố. Đến ngày 8/2/2020 đã đủ điều kiện để tiếp nhận khoảng 400 người, đến sáng nay đã tiếp nhận được 235 người.

2. Giao Sở Y tế trên cơ sở danh sách của UBND các quận, huyện, tiếp tục xác định các trường hợp phải đưa về Khu cách ly y tế tập trung của thành phố để cách ly, theo dõi (để lại khoảng 50-70 giường dự trữ đối với trường hợp phát sinh đặc biệt).

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện – Trường Ban chỉ đạo Phòng chống dịch:

– Rà soát, hoàn thiện các thủ tục đối với các trường hợp phải cách ly đã tổ chức cách ly y tế trên địa bàn theo quy định.

Xem xét, cấp giấy chứng nhận hết thời gian cách ly y tế đối với các trường hợp được cách ly tại khác khu cách ly y tế trên địa bàn.

– Báo cáo rõ các trường hợp phải cách ly tập trung đã được UBND thành phố phê duyệt danh sách nhưng không thực hiện; đồng thời tiếp tục vận động đối với những người phải cách ly nhưng không về Khu cách ly tập trung của thành phố, sau 12h ngày 8/2/2020 nếu vẫn không chấp hành thì tổ chức thực hiện cưỡng chế cách ly theo quy định.

– Tiếp tục lập danh sách các trường hợp được đưa về Khu cách ly tập trung của thành phố, gửi qua Sở Y tế trước 15h ngày 8/2/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

4. Giao Công an thành phố chỉ đạo tổng kiểm tra việc tạm trú, tạm vắng, xem xét tình hình di chuyển để xác định người từ vùng dịch về đang có mặt tại thành phố chưa có trong danh sách phải thực hiện cách ly, báo cáo UBND thành phố, đồng thời gửi qua Sở Y tế để tổng hợp.

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và Sở Y tế hướng dẫn các địa phương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến việc cưỡng chế cách ly, đảm bảo thực hiện đúng trình tự quy định pháp luật.

6. Giao Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng dọn dẹp khuôn viên cây xanh, chuyển các chậu hoa và cây cảnh phục vụ Tết về Khu cách ly tập trung tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường, phong quang và sạch đẹp.

7. Giao Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng:

– Kiểm tra khu vực bãi rác Tràng Cát, có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường, báo cáo UBND thành phố.

– Tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại Khu cách ly tập trung thuộc Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đảm bảo vệ sinh, môi trường và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

8. Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam:

– Chủ trì cùng Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất việc tổ chức cách ly tại các khu cách ly tập trung tại các địa phương và tại các doanh nghiệp.

– Chỉ đạo các Trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương gửi danh sách các cán bộ, giáo viên và sinh viên sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc cho Sở Ngoại vụ trước 12h ngày 8/2/2020 để tổng hợp, lựa chọn ngẫu nhiên lấy 18 người, trình UBND thành phố Quyết định trưng dụng làm phiên dịch phục vụ cách ly.

9. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo nêu trên của UBND thành phố./.

Tải về toàn văn Thông báo số 64/TB-UBND ngày 8/2/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về công tác tiếp nhận người có nguy cơ lây nhiễm bệnh vi rút Corona về Khu y tế tập trung
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác