Print Chủ Nhật, 08/03/2020 21:40 Gốc

Chiều 08/3/2020, Chủ tịch UBND thành phố họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Xuân Bình, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đình Chuyến; lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Ngoại vụ, Công thương, Tài chính, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng UBND thành phố, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng.

Dự điểm cầu các địa phương có: Bí thư Quận (Huyện) uỷ, Chủ tịch UBND quận, huyện và các phòng, ban, địa phương, đơn vị liên quan.

Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố ra thông báo kết luận như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác