Print Thứ Sáu, 17/05/2019 07:52

Ngày 16/5/2019, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì họp nghe báo cáo về việc vi phạm đánh học sinh của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam; Giám đốc các Sở, ngành: Văn phòng UBND thành phố, Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố; Lãnh đạo quận Hồng Bàng; Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan; Giáo viên vi phạm; Phụ huynh học sinh Hoàng Gia Đức – lớp 2A7.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, các ngành liên quan đã quan tâm, có nhiều văn bản tập trung chỉ đạo việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, nâng cao đạo đức nhà giáo đối với các nhà trường, cơ sở giáo dục trên toàn thành phố. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Quán Toan đã gây bức xúc của phụ huynh học sinh và dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến đội ngũ giáo viên và ngành giáo dục thành phố. Để xảy ra vụ việc này là trách nhiệm của Trường Tiểu học Quán Toan, UBND phường Quán Toan, UBND quận Hồng Bàng và ngành giáo dục. Việc này cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục chấn chỉnh trong thời gian tới.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND quận Hồng Bàng đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng của quận kiểm tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bằng hình thức cảnh cáo. UBND quận Hồng Bàng đang xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan.


Trường Tiểu học Quán Toan

Để đảm bảo việc xử lý khách quan, công bằng, nghiêm minh theo quy định; ổn định tình hình địa bàn, ổn định hoạt động dạy và học của Trường Tiểu học Quán Toan, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: giao UBND quận Hồng Bàng kiểm tra lại việc xử lý, kỷ luật đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang. Trường hợp chưa nghiêm túc, chưa hết các khung khoản theo quy định thì phải xử lý kỷ luật ở mức cao nhất. Xem xét kỷ luật đối với cô Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 và những người có liên quan (nếu có). Kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với tập thể Ban Giám hiệu và cá nhân đồng chí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan theo quy định.

Giao Công an thành phố căn cứ kết quả giám định sức khỏe của học sinh Hoàng Gia Đức để đề xuất mức độ xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn ngành về việc ứng xử với học sinh, nâng cao đạo đức nhà giáo. Sau khi có kết quả xử lý của cơ quan chức năng liên quan đến cá nhân giáo viên và tập thể Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan, thực hiện thông báo công khai trong toàn ngành giáo dục. UBND thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra việc xử lý vụ việc theo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về việc vi phạm của giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác