Print Thứ Tư, 28/08/2019 23:21

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 384/TB-UBND ngày 28/8/2019 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc đối thoại với công nhân Công ty KaiYang Việt Nam và làm việc với các Sở, ban, ngành thành phố bàn cách giải quyết các vấn đề liên quan.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc đối thoại với công nhân Công ty Kaiyang Việt Nam và làm việc với Sở, ban, ngành thành phố bàn cách giải quyết các vấn đề liên quan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác