Print Thứ Năm, 13/06/2024 11:00 Gốc

Chiều 12/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành Phiên họp thứ Bảy dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo và một số nội dung khác.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy báo cáo tại phiên họp.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; 6/6 Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo đã hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, sau kiểm tra các đoàn đã ban hành Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kết luận kiểm tra và Báo cáo kiểm tra chuyên đề. Đã ban hành Quy định của Ban Chỉ đạo về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý bám sát tiến độ đề ra (đã kết thúc xử lý 04 vụ án, vụ việc do các Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và 02 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo).

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

6 tháng cuối năm 2024, Ban Chỉ đạo tập trung triển khai hiệu quả Chương trình công tác năm, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể hoá kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm các chủ trương, đề án của Trung ương, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; hiệu quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội. Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều tra xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý và các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo xử lý bảo đảm tiến độ đề ra.

Ban Chỉ đạo thống nhất với báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng ủy Công an thành phố về việc đưa 03 vụ việc ra khỏi diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý. Giao Ban Nội chính Thành ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp xây dựng dự thảo văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy để báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo xử lý.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố tại phiên họp thứ Bảy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác