Print Thứ Năm, 11/01/2024 21:25 Gốc

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành Phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng tham dự phiên họp họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Các Ban của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

1. Phiên họp đã đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các văn bản chỉ đạo cụ thể. Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát, thành lập 06 Đoàn Kiểm tra chuyên đề và 03 Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kịp thời, nhanh chóng và rõ thời gian tiến độ giải quyết; chủ động rà soát, bổ sung 04 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý… góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đã kết thúc xử lý 06 vụ việc, vụ án và đang hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục kết thúc chỉ đạo đưa ra khỏi diện theo dõi (Vụ án Bùi Văn Lức, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Vụ án “Tham ô” xảy ra tại Ban Quản lý Bến phà Gót thuộc Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng; Vụ việc liên quan đến xử lý cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng; Vụ việc liên quan đến Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Phòng; Vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa 1236, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; Vụ việc xảy ra tại Dự án Chợ đầu mối, quận Hồng Bàng); chỉ đạo xử lý 05 vụ án, vụ việc (Vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy (nay là phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh); Vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Vườn Quốc gia Cát Bà; Vụ việc thu hồi tài sản trong vụ án Lê Thị Hiền; Vụ việc liên quan Dự án Làng biệt thự cao cấp Vạn Hương, quận Đồ Sơn; Vụ việc liên quan Dự án Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu, Đồ Sơn).

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy định về những hành vi nghiêm cấm, những việc không được làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các biện pháp khác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bảo vệ, khen thưởng kịp thời người phát hiện, phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực.

(2) Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, chuyển đổi số đảm bảo công khai, minh bạch, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, lựa chọn một số chuyên đề đối với lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Thuế, đất đai, quản lý khai thác tài nguyên, vận tải, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn, những lĩnh vực chuyên môn sâu; kiểm tra xác minh các thông tin phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo có căn cứ về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định có nhiều sơ hở, bất cập hoặc cài cắm lợi ích cục bộ, có “xung đột lợi ích”, “lợi ích nhóm” để tổ chức, cá nhân lợi dụng tham nhũng, tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích của Nhà nước, Nhân dân.

(3) Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(4) Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Đoàn ĐBQH Hải Phòng, HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội. Chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(5) Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn thành phố vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở.

(6) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế khen thưởng, động viên đối các cơ quan, đơn vị, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời cũng nghiêm túc phê bình, nhắc nhở đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Phiên họp cũng thống nhất giao Ban Nội chính Thành ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp; căn cứ vào các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Thành ủy, để xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo bảo đảm theo đúng nguyên tắc, đúng quy định, sát với tình hình thực tế; tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng; bảo đảm việc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố tại phiên họp thứ 5
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác