Print Thứ Sáu, 23/07/2021 18:15 Gốc

Ngày 25/12/2020, UBND thành phố có Công văn số 8262/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 27/7/2021 (Thứ Ba).

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, UBND thành phố có ý kiến: Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021. Giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết. Giao Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác