Print Thứ Ba, 29/06/2021 10:51 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Thông báo số 245/TB-UBND ngày 29/6/2021 về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021.

Theo đó, ngày 25/12/2020, UBND thành phố có Công văn số 8262/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 29/6/2021 (thứ Ba).

Do công việc đột xuất, ngày 25/6/2021, UBND thành phố có Thông báo số 243/TB-UBND thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 từ ngày 29/6/2021 (thứ Ba) sang ngày 30/6/2021 (thứ Tư).

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, UBND thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021. Giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết. Giao Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác