Print Thứ Hai, 28/11/2022 16:00 Gốc

Ngày 22/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Văn bản số 9950/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 29/11/2022 (Thứ Ba).

Do công việc đột xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, thông tin kết quả tới công dân theo quy định.

Giao Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ động, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và công dân biết, thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác