Print Thứ Ba, 09/06/2020 09:18 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 8-5-2020 của Thường trực HĐND thành phố về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 – 2021),

Thường trực HĐND thành phố thông báo kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 15 dự kiến tiến hành trong 2 ngày: 8 và 9-7-2020; khai mạc vào hồi 8h ngày 8-7-2020 tại Trung tâm Hội nghị thành phố (số 18 đường Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Nội dung chủ yếu của kỳ họp:

1. Quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2020.

2. Quyết định Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Quyết định phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương thưởng vượt dự toán các khoản thu năm 2019 cho ngân sách thành phố Hải Phòng.

4. Quyết định phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mức hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

5. Cho ý kiến (lần 2) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2021 – 2025.

6. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021.

7. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016-2020.

8. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020.

9. Thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

10. Quyết định cho phép điều chỉnh Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11-12-2014 của HĐND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

11. Quyết định nhiệm vụ, giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

12. Quyết định mức thưởng cho vận động viên, huấn luyện viên thi đấu đạt thành tích các giải thể thao khu vực và quốc tế.

13. Quyết định mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố quản lý.

14. Quy định mức học phí năm học 2020 – 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố.

15. Quyết định đặt tên một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

16. Quyết định một số giá, chế độ, định mức chi ngân sách; phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố: Chế độ chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố; điều chỉnh giảm một số loại phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

17. Thông qua bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2020.

18. Thông qua việc giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp.

19. Xem xét các báo cáo:

– Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố.

– Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 của Đoàn Giám sát chuyên đề của HĐND thành phố.

– Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của UBND thành phố về: kinh tế – xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; thực hiện Chủ đề năm 2020 về “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

– Xem xét các báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố: Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25-7-2013 về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục – thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2016, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 12-3-2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế – xã hội thành phố.

20. Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

21. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

22. Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố tham gia vào nội dung kỳ họp.

23. Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo luật định.

Thường trực HĐND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 15, cử tri và nhân dân thành phố biết, tham gia vào nội dung kỳ họp./.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Quang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo: Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác