Print Thứ Sáu, 22/01/2021 16:35 Gốc

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phổ biến hướng dẫn làm bài thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1 ngày, từ 7 giờ 30 phút ngày 26/1/2021.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố.

Lưu ý:

Thí sinh làm các thủ tục dự thi và nộp phí tuyển dụng khi đi ôn tập. Mức phí: 400.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng được đăng tải thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu.haiphong.gov.vn).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phổ biến hướng dẫn làm bài thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác