Print Thứ Ba, 06/07/2021 14:00 Gốc

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá Xe ô tô con 05 chỗ ngồi hiệu Mazda 2 Sedan; sản xuất tại Việt Nam năm 2016; biển kiểm soát: 15A-262.46; số khung: RN2DL4AA6GC033359; số máy: P520345217; Giá khởi điểm: 293.750.000 đồng; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 50.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 02253822476.

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An

Địa chỉ: Khu 5 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thông báo đấu giá tài sản: Xe ô tô con 05 chỗ ngồi hiệu Mazda 2 Sedan.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu: 00:00 19/07/2021; Kết thúc: Kết thúc: 16:00 21/07/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian: 08:00 06/07/2021 – 17:00 19/07/2021.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn tại Quy chế.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

+ Thời gian: 08:30 22/07/2021.

+ Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá tài sản: Xe ô tô con 05 chỗ ngồi hiệu Mazda 2 Sedan
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác