Print Thứ Năm, 12/08/2021 11:40 Gốc

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu LEXUS RX 350 màu đen, không gắn biển kiểm soát; số VIN điện tử 2T2ZK1BA8AC020156, số máy 2GR-D664693, do Canada sản xuất năm 2010, đã qua sử dụng; Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 02253822476.

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Hải An. Địa chỉ: Khu 5, đường Lê Hồng Phong, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

– Tên tài sản: Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu LEXUS RX 350, do Canada sản xuất năm 2010, đã qua sử dụng.

– Chất lượng tài sản: Xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu LEXUS RX 350 màu đen, không gắn biển kiểm soát; số VIN điện tử 2T2ZK1BA8AC020156, số máy 2GR-D664693, do Canada sản xuất năm 2010, đã qua sử dụng.

– Nơi có tài sản: Công an quận Hải An, địa chỉ: Số 1 Trần Hoàn, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

– Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng.

– Tiền đặt trước: 140.000.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu: 00:00 17/08/2021; Kết thúc: Kết thúc: 16:00 19/08/2021.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian: 08:00 05/08/2021 đến 17:00 17/08/2021.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn theo thông báo này.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian: 08:30 20/08/2021.

– Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá tài sản: Xe LEXUS RX 350 05 chỗ ngồi đã qua sử dụng, xuất xứ Canada năm 2010
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác