Print Thứ Sáu, 09/07/2021 15:00 Gốc

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá Máy đào bánh xích, nhãn hiệu HYUNDAI ROBEX 450LC-7, màu sơn vàng, sản xuất tại Hàn Quốc năm 2010; biển kiểm soát: 15XA-0411; số khung: *NB01CB0001189*, số máy: 35271187; GCN đăng ký số 0062120111XMCP do Sở GTVT Hải Phòng cấp ngày 23/5/2011.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 02253822476.

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thông báo đấu giá tài sản: Máy đào bánh xích, nhãn hiệu HYUNDAI ROBEX 450LC-7.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu: 00:00 21/07/2021; Kết thúc: Kết thúc: 16:00 23/07/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 9/7/2021 – 17:00 23/07/2021.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định; nộp hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn tại thông báo này.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

+ Thời gian: 08:30 26/07/2021.

+ Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá tài sản: Máy đào bánh xích, nhãn hiệu HYUNDAI ROBEX 450LC-7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác