Print Thứ Sáu, 11/02/2022 14:17 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá tài sản gồm 1.745 đồ gốm sứ trang trí các loại chưa qua sử dụng; Giá khởi điểm: 84.665.500 đồng; Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng. Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng. (Đặc điểm chi tiết của tài sản được thể hiện tại hồ sơ đấu giá);

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền; Địa chỉ: Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

. Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 21/02/2022 (trong giờ hành chính);

. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17/02/2022 và ngày 18/02/2022 (trong giờ hành chính) tại Kho tạm giữ tang vật của Công an quận Ngô Quyền;

. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 23/02/2022 (trong giờ hành chính);

. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 24/02/2022;

. Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng. Điện thoại liên hệ: (0225) 3678680.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá tài sản gồm 1.745 đồ gốm sứ trang trí các loại chưa qua sử dụng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác