Print Thứ Hai, 12/07/2021 16:00 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá 04 tài sản (theo thủ tục rút gọn) của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ, bao gồm: 01 xe ô tô con Volkswagen Tiguan, lô vật tư, thiết bị, 02 xe nâng, 20 xe đầu kéo kèm rơ mooc.

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 02253678680.

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin việc đấu giá:

Thông báo đấu giá tài sản: 01 xe ô tô con Volkswagen Tiguan, lô vật tư, thiết bị, 02 xe nâng, 20 xe đầu kéo kèm rơ mooc.

Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/7 và ngày 16/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ; Địa chỉ: KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 21/7/2021.

Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678.680.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá tài sản: 01 xe ô tô con Volkswagen Tiguan, lô vật tư, thiết bị, 02 xe nâng, 20 xe đầu kéo kèm rơ mooc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác