Print Thứ Tư, 28/07/2021 12:30 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá tài sản kê biên để thi hành án là quyền sử dụng đất thửa đất có diện tích 396m² và tài sản gắn liền với đất, số thửa: 659, tờ bản đồ số 2 tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 769755 vào sổ cấp GCN QSD đất số 03177 QSDĐ do UBND huyện An Hải, thành phố Hải Phòng cấp ngày 21/4/2003 đứng tên ông Vũ Xuân Các (có vợ là bà Vũ Thị Chạy).

Đặc điểm, hiện trạng của tài sản thể hiện tại hồ sơ đấu giá. Giá khởi điểm: 3.445.200.000 đồng; Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí, phí để chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật (Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, lệ phí, phí trên).

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá thành phố Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 28/07 đến ngày 16/08/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04/08 và ngày 05/08/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/08 đến ngày 18/08/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30 ngày 19/08/2021.

Địa điểm tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Tràng Cát, quận Hải An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác