Print Thứ Sáu, 01/10/2021 15:43 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Hải Phòng) tổ chức đấu giá 02 tài sản sau:

– Quyền sử dụng đất 133m² đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 271 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng mang tên ông Trần Văn Luân; Giá khởi điểm: 5.995.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng.

– Quyền sử dụng đất 138,6m² đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 262 (lô 19) (số mới 273) đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng mang tên ông Trần Văn Luân; Giá khởi điểm: 6.065.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 1.200.000.000 đồng.

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền; Địa chỉ: 163 Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 11/10/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 04/10/2021 và ngày 05/10/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 13/10/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 14/10/2021.

Địa điểm tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác