Print Thứ Hai, 26/07/2021 11:04 Gốc

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng 245m² đất ở và công trình xây dựng gắn liền với đất tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Lão; Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Chuyên Mỹ, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng;

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Số điện thoại: 02253822476; Fax: 02253822476.

Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng 245m² đất ở và công trình xây dựng gắn liền với đất tại Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Quyền sử dụng 245m² đất ở và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc thửa đất số 121, tờ bản đồ số 246-d-1; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BH 230557, số vào sổ cấp GCN: CH00225/AL do UBND huyện An Lão cấp ngày 31/8/2011 cho ông Bùi Văn Nhân và bà Trần Thị Hoa; địa chỉ thửa đất: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. (Lưu ý: Diện tích đất theo GCN QSDĐ là 245m², diện tích đất khảo sát thực tế là 211m². Đấu giá theo diện tích khảo sát thực tế là 211m²).

Nơi có tài sản: Thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.

Giá khởi điểm: 4,509,900,000 đồng.

Tiền đặt trước: 450,000,000 đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 13/08/2021.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 23/07/2021; Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 10/08/2021.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy chế đấu giá.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 10/08/2021; Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 12/08/2021.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất tại thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác