Print Thứ Ba, 31/08/2021 10:29 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá lại) để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đa chức năng (đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ) có tổng diện tích: 13.486,1m² tại số 04 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Giá khởi điểm: Đối với diện tích 4.338,3m² đất ở là: 145.129.642,0 đồng/m² x 4.338,3m² = 629.615.925.888,6 đồng; đối với diện tích 9.147,8m² đất thương mại dịch vụ là: 52.503.341,0 đồng/m² x 9.147,8m² = 480.290.062.799,8 đồng. Tổng giá khởi điểm: 1.109.905.988.688,4 đồng. Tiền đặt trước: 221.981.197.600,0 đồng.

Ngoài việc nộp tiền trúng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả cho Ngân sách 1.463.711.140 đồng để hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất 669,9 m2 đất của Công ty Cổ phần Thương mại Nhựa Việt Thành nằm trong diện tích 13.486,1m² đất đấu giá.

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án xây dựng công trình đa chức năng (đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ) tại số 04 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (ban hành kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố); Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (đấu giá lại) để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đa chức năng (đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ) tại số 04 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 13/9/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng;

Thời gian xem tài sản: Ngày 30/8/2021 và ngày 31/8/2021 (trong giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/9/2021 đến 15 giờ ngày 15/9/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 16/9/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3678680.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 01 Trần Bình Trọng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3250195.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng diện tích 13.486,1m² tại số 04 Trần Phú, quận Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác