Print Thứ Hai, 06/07/2020 18:38 Gốc

Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng (đợt 2).

Cụ thể như sau:

1. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

(Xem link đính kèm)

2. Đối tượng tham gia đấu giá:

– Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm nhà ở.

– Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá cùng 01 lô đất. Mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất.

3. Hồ sơ đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm có:

– Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

– Phiếu trả giá;

– Giấy ủy quyền tham gia đấu giá;

– Quy chế đấu giá;

– Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá Cửa Trại – xã Thủy Đường và Đầm Huyện – xã Thủy Sơn.

– Căn cứ Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu đấu giá có đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên (đợt 2).

– Bản đồ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500;

4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại điểm 6 Thông báo này. Hồ sơ gồm có:

– Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu trong hồ sơ).

– Phiếu trả giá đựng trong phong bì đã niêm phong (theo mẫu trong hồ sơ).

– Giấy chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu); Sổ hộ khẩu. Người tham gia đấu giá nhiều lô đất chỉ cần nộp 1 bộ chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

– Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu) của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

5. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 17/7/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 06/7/2020 đến hết ngày 10/7/2020 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 17/7/2020.

9. Địa điểm mua hồ sơ:

– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên; địa chỉ: Số 5A, đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3916589.

– Công ty Đấu giá hợp danh HP. Auserco; địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3822476.

10. Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 20/7/2020 tại UBND xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng./.


Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở Khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác