Print Thứ Ba, 15/03/2022 11:00 Gốc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 762m² đất ở và các tài sản trên đất thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (tức Nguyễn Thị Thúy) tại thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Diện tích đất ở nêu trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (tức Nguyễn Thị Thúy).

Tài sản đấu giá được đấu giá theo Bản án số 437/2012/HSST ngày 21/09/2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Bản án số 291/2013/HSPT ngày 15/5/2013 của Tòa án nhân dân Tối Cao; Bản án số 07/2017/DS-ST ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân huyện An Dương về việc tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 121/QĐ-CCTHA ngày 26/11/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương; Quyết định số 07/QĐ-CCTHADS ngày 19/6/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/12/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương (Bán lại lần 03).

. Giá khởi điểm: 1.989.936.000 đồng; Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương; Địa chỉ: Tổ dân cư số 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

. Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 18/3/2022 đến 17 giờ ngày 04/4/2022 (trong giờ hành chính).

. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24/3 và ngày 25/3/2022 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ nêu trên.

. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 06/4/2022 (trong giờ hành chính).

. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 07/4/2022.

. Địa điểm tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680 hoặc 09369.304.94 (Đấu giá viên Nguyễn Công Hải).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá quyền sử dụng 762m² đất ở và các tài sản trên đất tại xã Lê Thiện, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác