Print Thứ Hai, 12/07/2021 18:00 Gốc

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco tổ chức đấu giá danh mục tài sản: Lô hàng tịch thu sung quỹ nhà nước gồm xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện các loại do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco.

Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 02253822476.

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: Số 44 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Thông tin việc đấu giá:

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 ngày 29/07/2021.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco; Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thông báo đấu giá danh mục tài sản: Lô hàng xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện các loại do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng.

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 12/07/2021.

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 26/07/2021.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nộp đủ hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 26/07/2021.

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 28/07/2021.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo đấu giá danh mục tài sản: Lô hàng xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện các loại do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác