Print Thứ Hai, 30/10/2023 11:00 Gốc

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố vừa có Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 (Gửi kèm theo Thông báo).

2. Triệu tập thí sinh

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn cách làm bài thi

Thời gian: 1/2 ngày, từ 14 giờ ngày 01/11/2023.

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2.2. Nộp phí thi tuyển

Mức phí: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức).

Cách thức nộp phí chuyển khoản:

+ Chủ tài khoản: Sở Nội vụ Hải Phòng.

+ Số tài khoản: 3211 000 1306135.

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.

+ Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ và tên thí sinh; ngày tháng năm sinh; (ví dụ: Tran Van B; 21.08.1999).

+ Thời gian nộp phí: Hoàn thành trước ngày 05/11/2023.

2.3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1

Thời gian: 1,5 ngày, vào ngày 07/11/2023 và sáng ngày 08/11/2023, thí sinh thi theo danh sách từng ca thi (Nội quy thi, danh sách ca thi, thời gian khai mạc và thời gian thi cụ thể của từng ca thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi ít nhất 01 ngày làm việc theo quy định).

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2.4. Hình thức thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Mục IV Thông báo số 294/TB-UBND ngày 08/8/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 tại thành phố Hải Phòng.

Lưu ý:

* Thí sinh tự kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố), số điện thoại: 0763440069 trước ngày 05/11/2023.

* Thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

* Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tại thành phố Hải Phòng trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ: sonoivu.haiphong.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác