Print Thứ Tư, 26/06/2024 17:30 Gốc

Hội đồng tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương năm 2024 vừa có Văn bản số 18/TB-HĐTD ngày 26/6/2024 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức, người làm việc năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024 của thành phố Hải Phòng; Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hội đồng);

Hội đồng tuyển dụng thành phố thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức, người làm việc năm 2024, cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn)

(Gửi kèm theo Thông báo).

2. Triệu tập thí sinh

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn):

Thời gian: 01 ngày, vào ngày 5/7/2024 (dự phòng ngày 6/7/2024), thí sinh thi theo danh sách từng ca thi (Nội quy thi, danh sách ca thi, thời gian thi cụ thể của từng ca thi sẽ được Hội đồng tuyển dụng thành phố niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi ít nhất 01 ngày làm việc theo quy định).

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ: Số 33 đường Nguyễn Đức Cảnh, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

2.2. Hình thức, nội dung phỏng vấn:

Thực hiện theo quy định tại nội dung 1.2, phần 1, Mục IV Thông báo số 115/TB-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức, người làm việc tại các cơ quan, địa phương năm 2024 của thành phố Hải Phòng.

Lưu ý: Yêu cầu thí sinh:

Tự kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển dụng thành phố đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh
về Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng thành phố), số điện thoại: 0763440069 trước ngày 02/7/2024.

Mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

Thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức, người làm việc tại thành phố Hải Phòng trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ: sonoivu.haiphong.gov.vn).

Hội đồng tuyển dụng thành phố thông báo để tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức, người làm việc năm 2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác