Print Thứ Hai, 06/11/2023 16:00 Gốc

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố vừa có Thông báo số 18/TB-HĐTDCC ngày 6/11/2023 danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi tại Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 (thay thế thông báo số 16/TB-HĐTDCC ngày 06/11/2023).

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi tại vòng 1

2. Danh sách thay thế

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi tại Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2023 (thay thế thông báo số 16/TB-HĐTDCC ngày 06/11/2023)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác