Print Thứ Tư, 24/11/2021 10:25 Gốc

Triển khai kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng theo Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/9/2021 của UBND thành phố.

Ngày 15/11/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố đã có Thông báo số 433/TB-HĐTDCC về danh sách và triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021; theo đó tổ chức thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) trong thời gian 02 ngày, từ 7 giờ 00 ngày 25/11/2021 đến ngày 26/11/2021 (dự phòng ngày 27/11/2021) tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, địa chỉ: số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi tại vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày 25/11/2021 (Thứ năm)

a) Khai mạc kỳ thi: Từ 7 giờ 00 đến 7 giờ 30. Yêu cầu tất cả thí sinh dự thi ca 1, ca 2 có mặt từ 6 giờ 45 (thí sinh dự thi ca 1, ca 2 tham gia dự lễ khai mạc).

b) Buổi sáng (02 ca)

– Ca 1: Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 00: Thi kiến thức chung. Từ 9 giờ 15 – 9 giờ 45: Thi ngoại ngữ.

– Ca 2: Từ 10 giờ 30-11 giờ 30: Thi kiến thức chung. Từ 11 giờ 45 – 12 giờ 15: Thi ngoại ngữ.

c) Buổi chiều (02 ca)

– Ca 3: Từ 13 giờ 45 – 14 giờ 45: Thi kiến thức chung. Từ 15 giờ – 15 giờ 30: Thi ngoại ngữ.

– Ca 4: Từ 16 giờ 15 – 17 giờ 15: Thi kiến thức chung. Từ 17 giờ 30 – 18 giờ 00: Thi ngoại ngữ.

2. Ngày 26/11/2021 (Thứ sáu)

a) Buổi sáng (02 ca)

– Ca 5: Từ 7 giờ 45 – 8 giờ 45: Thi kiến thức chung. Từ 9 giờ 00 – 9 giờ 30: Thi ngoại ngữ.

– Ca 6: Từ 10 giờ 15 – 11 giờ 15: Thi kiến thức chung. Từ 11 giờ 30 – 12 giờ 00: Thi ngoại ngữ.

b) Buổi chiều (02 ca)

– Ca 7: Từ 13 giờ 45 – 14 giờ 45: Thi kiến thức chung. Từ 15 giờ – 15 giờ 30: Thi ngoại ngữ.

– Ca 8: Từ 16 giờ 15 – 17 giờ15: Thi kiến thức chung. Từ 17 giờ 30 – 18 giờ 00: Thi ngoại ngữ.

Mỗi thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trên máy vi tính gồm 2 phần thi Kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh (trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ, thí sinh thực hiện 1 phần thi Kiến thức chung).

(Gửi kèm theo danh sách thí sinh theo ca thi; Nội quy thi).

Lưu ý:

– Thí sinh dự thi ca 1, ca 2 có mặt trước 6 giờ 45 phút để tham dự lễ khai mạc.

– Thí sinh theo danh sách từng ca thi có mặt trước thời gian tổ chức ca thỉ 45 phút để làm thủ tục dự thi.

– Thí sinh mang theo Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

– Thông tin có liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2021 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu.haiphong.gov.vn). Số điện thoại liên hệ của bộ phận thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức: 0225.3821.154.

Hội đồng tuyến dụng công chức thông báo để cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

Tài liệu đính kèm: Thông báo 440/TB-HĐTDCC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách thí sinh theo số báo danh và theo ca thi tại vòng 1 kỳ thi tuyển công chức theo biên chế giao 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác