Print Thứ Tư, 02/06/2021 08:33 Gốc

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND quận Lê Chân có Thông báo về danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026:

Cử tri phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân thực hiện quyền công dân.

– Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận: 11 đơn vị.

– Tổng số đại biểu HĐND quận được bầu: 35 đại biểu.

– Tổng số cử tri: 175.017 người.

– Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 174.649 người, đạt tỷ lệ 99,79%.

– Số đại biểu trúng cử: 35 đại biểu. Kết quả bầu cử đảm bảo theo quy định của Luật Bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND quận được bẩu.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem chi tiết tại file đính kèm).

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thông báo danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác